Samochód

Warunki Rezerwacji

Wiek kierowcy

Od 25 do 99 lat

Wiek młodego kierowcy: Od 21 do 24 lat Opłata 3 € za dzień Maksimum 42 € Zawiera 21% podatku.

Dopłata od młodych kierowców nie jest zawarta w cenie najmu. Dopłatę tę uiszcza się w miejscowej walucie w recepcji wypożyczalni.

Prawo jazdy

Kierowca musi posiadać pełne prawo jazdy bez większych wykroczeń od minimum roku

Międzynarodowe prawo jazdy wymagane jest w przypadku gdy krajowe prawo jazdy wypożyczającego nie jest sporządzone z użyciem alfabetu łacińskiego (np. w języku arabskim, greckim, rosyjskim czy chińskim). Międzynarodowemu prawu jazdy musi towarzyszyć oryginalne krajowe prawo jazdy kierowcy. Przy wypożyczaniu samochodu posiadacze brytyjskich praw jazdy muszą okazać zarówno kartę ze zdjęciem, jak i jej papierowy odpowiednik.

Dodatkowy kierowca

Maksymalna liczba dodatkowych kierowców 3. - 2.12 € za dzień Maksimum 25 € (Nie zawiera podatku)

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie od szkód powypadkowych: Zawiera21% podatku; Dopłata 0 €

Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu zbicia szyby/przebicia opony: Minimum 20 € Maksimum 60 € (Nie zawiera podatku)

Ubezpieczenie od kradzieży: Zawiera21% podatku; Dopłata 0 €

Ubezpieczenie od działań innych podmiotów: Zawiera21% podatku

Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę opon, lusterek i szyb oraz podwozia. Należy sprawdzić szczegóły bezpośrednio w wypożyczalni.

W przypadku wykupienia ubezpieczenia zapewniającego zwrot dopłat za uszkodzenia pojazdu podczas wypożyczenia (Excess Reimbursement Insurance) od strony trzeciej (np. Mondial Assistance) posiadacz karty kredytowej będzie musiał okazać swoją kartę w recepcji wypożyczalni, aby wypożyczalnia mogła dokonać autoryzacji wpłaty depozytu.

Dodatki

Siedzisko : 3.5 € za dzień Maksimum 42 € Zawiera21% podatku; Na zamówienie

Fotelik dla dzieci: 3.5 € za dzień Maksimum 42 € Zawiera21% podatku; Na zamówienie

System nawigacyjny: 7 € za dzień Maksimum 70 € Zawiera21% podatku

O wyposażenie specjalne/opcje dodatkowe można poprosić podczas składania rezerwacji, jednak opłaty za nie nie są wliczone w cenę najmu. Opłaty te uiszcza się w miejscowej walucie w recepcji wypożyczalni.

Pomoc w razie awarii

Warunki dotyczące zużycia paliwa

Odbiór „z pełnym bakiem”, powrót „z pustym bakiem” - Opłaty za paliwo należy uiścić w punkcie wynajmu.

Samochód zostanie udostępniony z pełnym zbiornikiem paliwa, ale należy go zwrócić z pustym zbiornikiem paliwa. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane paliwo pozostawione w baku. (Rozporządzenia dotyczące paliwa ulegają zmianom; aktualne rozporządzenia można uzyskać w punktach wynajmu).

Odbiór „z pełnym bakiem”, powrót „z pełnym bakiem” - Dotyczy wynajmu na 1–3 dni

Samochód zostanie udostępniony z pełnym zbiornikiem paliwa i należy go zwrócić także z pełnym zbiornikiem paliwa. Opłata za brakujące paliwo zostanie naliczona po dokonaniu zwrotu auta. (Rozporządzenia dotyczące paliwa ulegają zmianom; aktualne rozporządzenia można uzyskać w punktach wynajmu).

Opłaty za paliwo należy uiścić w recepcji wypożyczalni, o ile nie określono tego inaczej na początku części dotyczącej szczegółów płatności.

Warunki związane z przebiegiem - BRAK LIMITU KILOMETRÓW

Przekraczanie granicy

Przekraczanie granicy dozwolone do następujących krajów(dotyczy wynajmu w samochodu w Hiszpanii) : Andora *, Francja *, Gibraltar *, Portugalia *

* Mogą wystąpić ograniczenia i opłaty (Należy sprawdzić szczegóły bezpośrednio w wypożyczalni )

Ważne informacje

Kierowca musi być właścicielem karty kredytowej

Niniejszą rezerwację można opłacić zarówno kartą kredytową, jak i debetową. Wypożyczalnie samochodów wymagają okazania karty kredytowej na nazwisko kierowcy w recepcji. Jest to konieczne ze względu na wymagany depozyt, który jest utrzymywany na karcie kredytowej do momentu zwrotu samochodu. W niektórych krajach może istnieć wymóg okazania dwóch kart kredytowych przy wypożyczaniu pojazdów wyższych klas.

Zawsze należy upewnić się, że w momencie wypożyczania samochodu na karcie znajdują się wystarczające środki. Autoryzowana kwota to na ogół ubezpieczenie dopłat i opłata za paliwo, ale jej wartość jest różna w zależności od rozmiarów pojazdu, wieku kierowcy, wypożyczalni, czasu trwania wypożyczenia i miejsca odbioru pojazdu.

W przypadku nieokazania ważnej karty kredytowej lub niewystarczających środków na jej koncie wypożyczalnia może odmówić wydania pojazdu. W takim przypadku żadne uiszczone wcześniej środki nie zostaną zwrócone.

Konieczny jest drugi dokument tożsamości.

Rodzaje samochodów

Przeszukujemy ofertę 450 wypożyczalni samochodów. Wyświetlony pojazd i wymienione modele to najczęściej występujące pojazdy dostępne w wypożyczalniach samochodów naszych partnerów. Nie możemy zagwarantować, że marka lub model wypożyczonego pojazdu będą takie same, jak w przypadku pojazdu wyświetlonego na naszej stronie internetowej.

Potwierdzenie zapłaty (odcinek)

Potwierdzenie zapłaty (odcinek) należy okazać po przyjeździe w biurze wynajmu. Nieokazanie odcinka agentowi oznacza, że nie możemy być obarczeni żadnymi dodatkowymi kosztami. Żadne zwroty nie będą uwzględniane, dopóki osoba wynajmująca nie przedłoży odcinka agentowi. Uwaga: Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nadpłaty przy wynajmie, jeżeli odcinek nie został przedstawiony przy odbiorze pojazdu.

Dodatkowe warunki

Należy pamiętać, że wysokość opłat dodatkowych może ulec zmianie bez powiadomienia. Wyposażenie specjalne może nie być dostępne w danej chwili.