Samochód

Zwrot samochodu

Uważnie obejrzyj samochód

Należy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu samochodu przed jego zwrotem. Warto sprawdzić schowki, półkę pod tylną szybą i przestrzenie między siedzeniami. Mogą wystąpić problemy z odzyskaniem zapomnianych rzeczy – zwłaszcza, jeśli samochód został wynajęty za granicą.

Pamiętaj o własnych kluczach

Zdejmij swoje klucze z kółka na klucze wynajmowanego samochodu.

Miej ze sobą umowę

Weź ze sobą kopię umowy, ponieważ najprawdopodobniej zawiera ona informacje osobiste i dane karty kredytowej. Warto także mieć umowę pod ręką na wypadek ewentualnych problemów.

Poinformuj o ewentualnych problemach z samochodem

Jeśli z samochodem wystąpiły jakiekolwiek problemy, poinformuj o nich wynajmującą firmę.

Poproś o pokwitowanie

Należy pamiętać o odebraniu pokwitowania przy zwrocie samochodu. W przypadku płatności gotówką powinna ono zawierać stosowną informację. Nie należy pozwalać hotelowi na zwrot samochodu w przypadku decyzji o niezwracaniu go bezpośrednio do firmy, w której został on wynajęty. Najemca samochodu ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd do chwili zwrócenia go firmie. Istnieje znaczne ryzyko nieprawidłowego obejścia się z pojazdem, a za naprawę ewentualnych szkód rachunek otrzyma najemca.